Košík:je prázdny
bez DPH:0.00 Kč
s DPH:0.00 Kč

Czech Carp Cup 2021

Propozice k závodům. Czech Carp Cup 2021

Revír: rybník Brodský(Broďák) u Červeného Kostelce

CZECH CARP CUP 2021

110 hodin

PRAVIDLA:

CZECH CARP CUP 110 hodin

TEAM:

Závodu se mohou zúčastnit jednočlenné, dvoučlenné- tříčlenné týmy. Závodu se zúčastní max. 23 týmů.

ČASOVÝ HARMONOGRAM ZÁVODU:

11.5.2021 úterý 12,00h-14,00h prezentace týmů

14,00h-15,00h losování prvního poločasu závodu

informace o závodu , propozice

15,00h odjezd na lovná místa

16,30–17,00h první zakrmování ze břehu

11.5.2021 18,00h zahájení prvního poločasu závodu 60 hodin

(nahazování a zakrmování pouze ze břehu)

12.5.2021 středa průběh prvního poločasu

14,00-18,00h trénink na soutěž

13.5.2021 čtvrtek průběh prvního poločasu

14,00-18,00h ukázková akce firmy SPORTEX

19,00-20,00h losování druhého poločasu závodu

22,00h až 6,45h ZÁKAZ ZAKRMOVÁNÍ

14.5.2021 pátek 6,00h konec prvního poločasu

6,00 – 6,30h přesun na lovná místa

druhého poločasu

6,45-7,00h první zakrmování pouze ze břehu

8,00h zahájení druhého poločasu závodu 50 hodin

(nahazování a zakrmování pouze ze břehu)

Začíná soutěž v sektorech A , B , C

Váha ulovených ryb z prvního poločasu se započítává

do vylosovaného sektoru A , B, C pro druhý poločas

15.5.2021 sobota průběh druhého poločasu

9,00-12,00h trénink na soutěž

Od 14,00h bude probíhat soutěž,která se započítává do závodu. Účastnit se budou minimálně vždy dva týmy aby nedošlo k pochybnostem.

16.5.2021 neděle průběh druhého poločasu

16.5.2021 neděle 10,00h konec lovu

11.30-12,30h vyhlášení výsledků

LOSOVÁNÍ:

11.5.2021 úterý

14,00 - 15,00h Losování prvního poločasu závodu 60 hodin

1. Losování hlavního pořadatele týmů v jakém pořadí půjdou losovat pořadové číslo k losování lovného místa pro první poločas.

2.Kapitán vylosuje pořadové číslo k losování lovného místa pro první poločas.

3.Kapitán vylosuje lovné místo pro první poločas závodu.

Pokud se tým, nedostaví včas k prezentaci a losování ,bude mu přiřazeno číslo, které nebylo vylosováno pro první poločas.

13.5.2021 čtvrtek

19,00 – 20,00h Losování druhého poločasu závodu 50 hodin

1. Losování hlavního pořadatele týmů v jakém pořadí půjdou losovat pořadové číslo k losování lovného místa pro druhý poločas.

2.Kapitán vylosuje pořadové číslo k losování lovného místa pro druhý poločas.

3.Kapitán vylosuje lovné místo pro druhý poločas závodu.

3.Začíná soutěž v sektorech A, B ,C ( váha ulovených ryb z prvního poločasu se započítává do vylosovaného sektoru A , B , C )

BODOVÁNÍ:

Boduje se 5 nejtěžších ryb a to kapr, kapr KOI od 70cm včetně. Ryby se váží digitální váhou ve vážící tašce.

Bodování provádí rozhodčí, po zvážení a zapsání váhy ryby musí být ryba,zapsána a neprodleně vrácena vodě v jeho přítomnosti .Uchovávání ryb pouze v EKO vezíru s pevnými kruhy ,rybářské saky a tašky jen v případě momentální nedostupnosti sektorového rozhodčího a hlavně v noci. Vítězem závodu se stává tým s největším počtem kilogramů. V případě rovnosti váhy rozhoduje o pořadí největší váhová ulovená ryba a v případě, že nerozhodne ani toto kritérium, bude rozhodující první ulovená bodovaná ryba (čas ulovení) , přičemž se zohledňuje pouze kapr,kapr KOI.

PROTEST:

Každý soutěžící má právo vznést protest a to v případě, že bude mít podezření na porušování

pravidel závodu, nikoliv však na pravidla samotná. Protest musí být podán písemně a neprodleně při zjištění podezření k rukám hlavního rozhodčího. Podání protestu je zpoplatněno částkou 1000,-Kč, která v případě neuznání protestu propadá ve prospěch pořadatele. Na protest podaný v jiné formě nebude brán zřetel a žádný z rozhodčích se jím nebude zabývat. Případný protest řeší hlavní ředitel závodu a hlavní rozhodčí.

PŘESUN NA MÍSTA A PŘÍPRAVA LOVNÉHO MÍSTA:

Dle časového harmonogramu se mohou závodníci přesunout na vylosovaná místa, započít se

stavbou tábora a připravit si lovné místo. Přípravou lovného místa se rozumí nalezení vhodného místa k lovu, předběžného zakrmení dle harmonogramu závodu. Do začátku závodu nesmí být zahájen lov, to znamená, že udice s nástrahy musí být mimo vodu jezera.

Lovný sektor

Každý CT vylosuje sektor, který je vyznačený v terénu páskou. Na vodě je sektor omezen přímkou – kolmicí na protější břeh, prodlouženou z ohraničení pobřežního sektoru, mezi sousedními teamy bude vždy jen jedna páska. Pořadatel připraví mapu, ve které budou vyznačeny všechny stanoviště a sektory závodu.CARP TÝM nesmí používat žádnou označovací bójku(tyčová bójka,H bójka,marker) umístěnou v sektoru,háčky s protihrotem ani háčky se zamáčknutým protihrotem,nesmí nahazovat udice z vody,porušení lovného sektoru(místa),nepovolené návnady a nástrahy, při porušení - ŽLUTÁ KARTA a STOP na 3 hodiny rybolovu.Na vodě může být hranice sektoru označena bójkou pořadatele. Sousední týmy si musí před začátkem závodu potvrdit hranice sektoru. V případě sporu rozhodne o hranici sektorový rozhodčí, který své rozhodnutí potvrdí do startovního lístku. Jakékoliv změny hranic sektoru a manipulace s hraniční bójkou v průběhu závodu nebudou tolerovány a jejich překročení bude považováno za hrubé porušení pravidel. Do sektoru má přístup pouze soutěžní družstvo, rozhodčí a pořadatelé. Dalším osobám je vstup povolen pouze s vědomím rozhodčího, tým je zodpovědný za přítomnost, ne však pouhý průchod, cizích osob ve svém sektoru.

LOV:

Lov kaprů dle Rybářského řádu platného pro samostatný revír , platného od 1.1.2021 a to v

režimu povolenky systémem CH a P ( chyť a pusť ).

Při samotném lovu musí být vždy na stanovišti přítomen jeden člen týmu,pokud by nebyl ani jeden člen týmu přítomen na stanovišti musí být vytaženy všechny čtyři udice z jezera.

POVOLENÁ TECHNIKA LOVU:

Každý CT loví na čtyři pruty s koncovou udicí s jedním jednoháčkem bez protihrotu,zamáčknuté protihroty nejsou povoleny (může být udělena žlutá karta) , nástraha tzv. na vlas. Montáž musí být provedena tak, aby v případě utržení udice došlo k uvolnění použité zátěže(pouze průběžná montáž),zakazuje se používání olověné šňůry na odhoz pouze monofilní vlasec, pletená šňůra je zakázána.Jako nástrahu a návnadu mohou soutěžící použít pouze boilies (ne však boilie rohlíkové) , pelety,obalovací těsta,dipy a boostery jsou povoleny . Partikl povolen pouze řepka a pšenice. ŽIVÁ NÁSTRAHA, KUKUŘICE,HRÁCH,TYGŘÍ OŘECH,METHOD MIXY JSOU ZAKÁZÁNY. V průběhu závodu bude namátková kontrola,kdy má rozhodčí a pořadatel závodu právo kdykoliv zkontrolovat použitou nástrahu, návnadu , montáže udic a háčky bez protihrotu. Tým je povinen umožnit na žádost rozhodčího a pořadatele kontrolu udic a připraveného krmení např. v autě, bivaku a podobně. V průběhu závodu platí pro oba poločasy (krmení a nahazování udic pouze ze břehu).

POVOLENÉ VYBAVENÍ:

cobra, prak , SPOMB,PVA

Povinné vybavení: Každý CT musí být vybaven vhodnými kaprařskými podběráky o délce

ramene alespoň 80 cm, odháčkovacími podložkami, vyprošťovačem háčků, desinfekčním

prostředkem k ošetření ryb,2x ekovezír s pevnými kruhy,nebo rybářské saky a tašky. Je nutný mobilní telefon pro spojení s rozhodčími.

K podebírání ryb se smí používat pouze podběrák s minimálním rozpětím ramen 80 cm, používání menšího podběráku je zakázáno. Zdolávání a podebírání ryb můžou pouze členové týmu a rozhodčí. Členové týmů ,který zdolávají a podebírají rybu podběrákem , můžou vstoupit a podebírat rybu z vody cca. 10m - označeno značkou ,aby nešlo k poškození zdolávané ryby.(doporučujeme brodící boty , prsačky, gumové holiny)

POHYB A CHOVÁNÍ ÚČASTNÍKÚ ZÁVODU:

Každý z účastníků závodu včetně jejich doprovodu je povinen chovat se ohleduplně k přírodě. Je přísně zakázáno jakkoliv poškozovat pobřežní porosty, rozdělávat oheň jinak, než v nadzemních zařízeních (gril, vařič). Po ukončení závodu je každý povinen odklidit odpadky na předem určené místo do připraveného kontejneru v hlavním autokempu. V průběhu závodu je soutěžícím a jejich návštěvám přísně zakázáno přejíždění motorovými vozidly kolem jezera, soutěžící mají svá vozidla na určeném místě. Návštěvy musí auto odstavit na označených parkovištích. V odůvodněných případech může přejetí vozidla závodníka povolit rozhodčí, závodník si však musí při návratu nechat vozidlo zkontrolovat rozhodčím v prostoru stanoviště rozhodčích. Porušení tohoto nařízení může vést k vyloučení týmu ze závodu. Při porušení společenských pravidel před, v průběhu i po skončení závodů může být člen případně celý carp tým bez náhrady vyloučen ze závodu. V případě udělené žluté karty(jako v kopané)za porušení, nedodržení pravidel, bude mít carp tým zastaven činnost na tři hodiny rybolovu.Výsledky vyloučeného týmu se anulují, v případě vyloučení týmu po ukončení závodu propadá případná výhra ve prospěch pořadatele. Všichni přítomní se zúčastňují na vlastní nebezpečí. Případná vzniklá škoda nebude účastníkům závodu pořadatelem hrazena a pořadatel za ni nenese žádnou odpovědnost. Účastníci, kteří způsobí škodu,

škodu musí nahradit.

V areálu AUTOCAMPU je možno využití studené a teplé vody ,sprchy,WC, restaurace (teplá, studená kuchyně).

VYHODNOCENÍ:

Pokud se CT stane hodnoceným v rámci 1.- 3. místa hlavních cen, nebude hodnocen v rámci sektoru a vítězem sektoru se stává další následující CT, který nebyl oceněn v rámci hlavních cen.

1.místo Hotovost 35000,- + věcné ceny ,poháry

2.místo Hotovost 25000,- + věcné ceny ,poháry

3.místo Hotovost 12000,- + věcné ceny ,poháry

4.- 23.místo - věcné ceny

1.místo v sektoru A , B , C - věcná cena,pohár

2.místo v sektoru A , B , C - věcná cena

3.místo v sektoru A , B , C - věcná cena

Nejtěžší Kapr Lysec - věcná cena, pohár

Nejtěžší Kapr Šupináč - věcná cena, pohár

První ulovený KAPR nad 20kg - věcná cena

První ulovená ryba - věcná cena

Ceny jsou v hodnotě více jak 150 000,-Kč

PŘIHLÁŠKY:

Přihláška musí obsahovat název týmu,jméno kapitána a druhého člena týmu,kontaktní email.,telefon.

Přihlášky zasílejte na email. j.jardarehak@seznam.cz

tel.603 281 846

Přihlášené týmy budou uvedeny na stránkách www.jrproducts.cz

ONLINE přenos na facebook závodu CZECH CARP CUP 2021,JRPRODUCTS.CZ

Startovné pro dvoučlenný tým 11000,- a pro tříčlenný tým 11800,-( v ceně startovného 4x oběd,4x večeře pro závodníky (st,čt,pá,so),bude zaváženo na místa závodníků

Startovné se bude hradit bankovním převodem na účet - 770864163/0800 Č.spořitelna(zpráva pro příjemce název týmu nebo jméno kapitána),nejpozději do 20 dní od vaší přihlášky na email.Po uhrazení startovného nebo zálohy 5000,-Kč bude registrace týmu platná a bude vám zasláno registrační číslo k losování.

Pořadatel může závod zrušit bez uvedení důvodů a startovné bude vráceno v plné výši.

Poslední možný termín přihlášky je 1.5.2021.

Kontakt na www.jrproducts.cz

Zoradenie