Novinky

Chcete svůj vlastní bazének s potiskem ?

Stále hledáte nějaké bazénky, ale nemůžete si vybrat ?

Vadím Vám barva nebo je moc velký či malý ? 

U nás si můžete navrhnout bazének podle svých představ. 

Nakreslete nám bazének jak by měl vypadat (barva, velikost, potisk, vše co Vás napadne) a zašlete nám ho na email: j.jardarehak@seznam.cz

Poté Vám zašleme cenovou nabídku a už je jenom na Vás jestli do toho půjdete.

Naše firma se zabývá i zakázkovou výrobou.

Co si můžete vybrat

1. Barvu látky

2. Svůj potisk

3. Velikost

4. Barva popruhů

5.  A další ...

 navrh

 

CZECH CARP CUPU 2022
kk‼ PROPOZICE K CZECH CARP CUPU 2022 ‼
Revír: rybník Brodský(Broďák) u Červeného Kostelce
CZECH CARP CUP 2022
110 hodin
PRAVIDLA:
CZECH CARP CUP 110 hodin
TEAM:
Závodu se mohou zúčastnit jednočlenné, dvoučlenné- tříčlenné týmy. Závodu se zúčastní max. 23 týmů.
ČASOVÝ HARMONOGRAM ZÁVODU:
10.5.2022 úterý 12,00h-14,00h prezentace týmů
14,00h-15,00h losování prvního poločasu závodu
informace o závodu , propozice
15,00h odjezd na lovná místa
16,30–17,00h první zakrmování ze břehu
10.5.2022 18,00h zahájení prvního poločasu závodu 60 hodin
(nahazování a zakrmování pouze ze břehu)
11.5.2022 středa průběh prvního poločasu
14,00-18,00h trénink na soutěž
12.5.2022 čtvrtek průběh prvního poločasu
14,00-18,00h trénink na soutěž
19,00-20,00h losování druhého poločasu závodu
22,00h až 6,45h ZÁKAZ ZAKRMOVÁNÍ
13.5.2022 pátek 6,00h konec prvního poločasu
6,00 – 6,30h přesun na lovná místa
druhého poločasu
6,45-7,00h první zakrmování pouze ze břehu
8,00h zahájení druhého poločasu závodu 50 hodin
(nahazování a zakrmování pouze ze břehu)
Začíná soutěž v sektorech A , B , C
Váha ulovených ryb z prvního poločasu se započítává
do vylosovaného sektoru A , B, C pro druhý poločas
14.5.2022 sobota průběh druhého poločasu
9,00-12,00h trénink na soutěž
Od 14,00h bude probíhat soutěž,která se započítává do závodu. Účastnit se budou minimálně vždy dva týmy aby nedošlo k pochybnostem.
15.5.2022 neděle průběh druhého poločasu
15.5.2022 neděle 10,00h konec lovu
11.00-12,00h vyhlášení výsledků
LOSOVÁNÍ:
10.5.2022 úterý
14,00 - 15,00h Losování prvního poločasu závodu 60 hodin
1. Losování hlavního pořadatele týmů v jakém pořadí půjdou losovat pořadové číslo k losování lovného místa pro první poločas.
2.Kapitán vylosuje pořadové číslo k losování lovného místa pro první poločas.
3.Kapitán vylosuje lovné místo pro první poločas závodu.
Pokud se tým, nedostaví včas k prezentaci a losování ,bude mu přiřazeno číslo, které nebylo vylosováno pro první poločas.
12.5.2022 čtvrtek
19,00 – 20,00h Losování druhého poločasu závodu 50 hodin
1. Losování hlavního pořadatele týmů v jakém pořadí půjdou losovat pořadové číslo k losování lovného místa pro druhý poločas.
2.Kapitán vylosuje pořadové číslo k losování lovného místa pro druhý poločas.
3.Kapitán vylosuje lovné místo pro druhý poločas závodu.
4.Začíná soutěž v sektorech A, B ,C ( váha ulovených ryb z prvního poločasu se započítává do vylosovaného sektoru A , B , C )
BODOVÁNÍ:
Boduje se 5 nejtěžších ryb a to kapr, kapr KOI od 75cm včetně. Ryby se váží digitální váhou ve vážící tašce. Bodování provádí rozhodčí, po zvážení a zapsání váhy ryby musí být ryba,zapsána a neprodleně vrácena vodě v jeho přítomnosti .Uchovávání ryb pouze v EKO vezíru s pevnými kruhy ,rybářské saky a tašky jen v případě momentální nedostupnosti sektorového rozhodčího a hlavně v noci. Vítězem závodu se stává tým s největším počtem kilogramů. V případě rovnosti váhy rozhoduje o pořadí největší váhová ulovená ryba a v případě, že nerozhodne ani toto kritérium, bude rozhodující první ulovená bodovaná ryba (čas ulovení) , přičemž se zohledňuje pouze kapr,kapr KOI.
PROTEST:
Každý soutěžící má právo vznést protest a to v případě, že bude mít podezření na porušování
pravidel závodu, nikoliv však na pravidla samotná. Protest musí být podán písemně a neprodleně při zjištění podezření k rukám hlavního rozhodčího. Podání protestu je zpoplatněno částkou 1000,-Kč, která v případě neuznání protestu propadá ve prospěch pořadatele. Na protest podaný v jiné formě nebude brán zřetel a žádný z rozhodčích se jím nebude zabývat. Případný protest řeší hlavní ředitel závodu a hlavní rozhodčí.
PŘESUN NA MÍSTA A PŘÍPRAVA LOVNÉHO MÍSTA:
Dle časového harmonogramu se mohou závodníci přesunout na vylosovaná místa, započít se
stavbou tábora a připravit si lovné místo. Přípravou lovného místa se rozumí nalezení vhodného místa k lovu, předběžného zakrmení dle harmonogramu závodu. Do začátku závodu nesmí být zahájen lov, to znamená, že udice s nástrahy musí být mimo vodu jezera.
Lovný sektor
Každý CT vylosuje sektor, který je vyznačený v terénu páskou. Na vodě je sektor omezen přímkou – kolmicí na protější břeh, prodlouženou z ohraničení pobřežního sektoru, mezi sousedními teamy bude vždy jen jedna páska. Pořadatel připraví mapu, ve které budou vyznačeny všechny stanoviště a sektory závodu.CARP TÝM nesmí používat žádnou označovací bójku(tyčová bójka,H bójka,marker) umístěnou v sektoru,háčky s protihrotem ani háčky se zamáčknutým protihrotem,nesmí nahazovat udice z vody,porušení lovného sektoru(místa),nepovolené návnady a nástrahy, při porušení - ŽLUTÁ KARTA a STOP na 3 hodiny rybolovu.Na vodě může být hranice sektoru označena bójkou pořadatele. Sousední týmy si musí před začátkem závodu potvrdit hranice sektoru. V případě sporu rozhodne o hranici sektorový rozhodčí, který své rozhodnutí potvrdí do startovního lístku. Jakékoliv změny hranic sektoru a manipulace s hraniční bójkou v průběhu závodu nebudou tolerovány a jejich překročení bude považováno za hrubé porušení pravidel. Do sektoru má přístup pouze soutěžní družstvo, rozhodčí a pořadatelé. Dalším osobám je vstup povolen pouze s vědomím rozhodčího, tým je zodpovědný za přítomnost, ne však pouhý průchod, cizích osob ve svém sektoru.
LOV:
Lov kaprů dle Rybářského řádu platného pro samostatný revír , platného od 1.1.2022 a to v
režimu povolenky systémem CH a P ( chyť a pusť ).
Při samotném lovu musí být vždy na stanovišti přítomen jeden člen týmu,pokud by nebyl ani jeden člen týmu přítomen na stanovišti musí být vytaženy všechny čtyři udice z jezera.
POVOLENÁ TECHNIKA LOVU:
Každý CT loví na čtyři pruty s koncovou udicí s jedním jednoháčkem bez protihrotu,zamáčknuté protihroty nejsou povoleny (může být udělena žlutá karta) , nástraha tzv. na vlas. Montáž musí být provedena tak, aby v případě utržení udice došlo k uvolnění použité zátěže(pouze průběžná montáž),zakazuje se používání olověné šňůry na odhoz pouze monofilní vlasec, pletená šňůra je zakázána.Jako nástrahu a návnadu mohou soutěžící použít pouze boilies (ne však boilie rohlíkové) , pelety,obalovací těsta,dipy a boostery jsou povoleny . Partikl povolen pouze řepka a pšenice. ŽIVÁ NÁSTRAHA, KUKUŘICE,HRÁCH,TYGŘÍ OŘECH,METHOD MIXY JSOU ZAKÁZÁNY. V průběhu závodu bude namátková kontrola,kdy má rozhodčí a pořadatel závodu právo kdykoliv zkontrolovat použitou nástrahu, návnadu , montáže udic a háčky bez protihrotu. Tým je povinen umožnit na žádost rozhodčího a pořadatele kontrolu udic a připraveného krmení např. v autě, bivaku a podobně. V průběhu závodu platí pro oba poločasy (krmení a nahazování udic pouze ze břehu).
POVOLENÉ VYBAVENÍ:
cobra, prak , SPOMB,PVA
Povinné vybavení: Každý CT musí být vybaven vhodnými kaprařskými podběráky o délce
ramene alespoň 80 cm, odháčkovacími podložkami, vyprošťovačem háčků, desinfekčním
prostředkem k ošetření ryb,2x ekovezír s pevnými kruhy,nebo rybářské saky a tašky. Je nutný mobilní telefon pro spojení s rozhodčími.
K podebírání ryb se smí používat pouze podběrák s minimálním rozpětím ramen 80 cm, používání menšího podběráku je zakázáno.
Zdolávání a podebírání ryb můžou pouze členové týmu a rozhodčí. Členové týmů ,který zdolávají a podebírají rybu podběrákem , můžou vstoupit a podebírat rybu z vody cca. 10m - označeno značkou ,aby nešlo k poškození zdolávané ryby.(doporučujeme brodící boty , prsačky, gumové holiny)
POHYB A CHOVÁNÍ ÚČASTNÍKÚ ZÁVODU:
Každý z účastníků závodu včetně jejich doprovodu je povinen chovat se ohleduplně k přírodě. Je přísně zakázáno jakkoliv poškozovat pobřežní porosty, rozdělávat oheň jinak, než v nadzemních zařízeních (gril, vařič). Po ukončení závodu je každý povinen odklidit odpadky na předem určené místo do připraveného kontejneru v hlavním autokempu. V průběhu závodu je soutěžícím a jejich návštěvám přísně zakázáno přejíždění motorovými vozidly kolem jezera, soutěžící mají svá vozidla na určeném místě. Návštěvy musí auto odstavit na označených parkovištích. V odůvodněných případech může přejetí vozidla závodníka povolit rozhodčí, závodník si však musí při návratu nechat vozidlo zkontrolovat rozhodčím v prostoru stanoviště rozhodčích. Porušení tohoto nařízení může vést k vyloučení týmu ze závodu. Při porušení společenských pravidel před, v průběhu i po skončení závodů může být člen případně celý carp tým bez náhrady vyloučen ze závodu. V případě udělené žluté karty(jako v kopané)za porušení, nedodržení pravidel, bude mít carp tým zastaven činnost na tři hodiny rybolovu. Výsledky vyloučeného týmu se anulují, v případě vyloučení týmu po ukončení závodu propadá případná výhra ve prospěch pořadatele. Všichni přítomní se zúčastňují na vlastní nebezpečí. Případná vzniklá škoda nebude účastníkům závodu pořadatelem hrazena a pořadatel za ni nenese žádnou odpovědnost. Účastníci, kteří způsobí škodu,
škodu musí nahradit.
V areálu AUTOCAMPU je možno využití studené a teplé vody , sprchy, WC, restaurace (teplá, studená kuchyně).
VYHODNOCENÍ:
Pokud se CT stane hodnoceným v rámci 1.- 3. místa hlavních cen, nebude hodnocen v rámci sektoru a vítězem sektoru se stává další následující CT, který nebyl oceněn v rámci hlavních cen.
1.místo Hotovost 40000,- + věcné ceny ,poháry
2.místo Hotovost 30000,- + věcné ceny ,poháry
3.místo Hotovost 15000,- + věcné ceny ,poháry
4.místo Hotovost 5000,- + věcné ceny
5.- 23.místo - věcné ceny
1.místo v sektoru A , B , C - věcná cena,pohár
2.místo v sektoru A , B , C - věcná cena
3.místo v sektoru A , B , C - věcná cena
Nejtěžší Kapr Lysec - věcná cena, pohár
Nejtěžší Kapr Šupináč - věcná cena, pohár
První ulovený KAPR nad 20kg - věcná cena
První ulovená ryba - věcná cena
Ceny jsou v hodnotě více jak 130 000,-Kč
PŘIHLÁŠKY:
Přihláška musí obsahovat název týmu,jméno kapitána a druhého člena týmu,kontaktní email.,telefon.
Přihlášky zasílejte na email. j.jardarehak@seznam.cz
tel.603 281 846
Přihlášené týmy budou uvedeny na stránkách www.jrproducts.cz
ONLINE přenos na facebook závodu CZECH CARP CUP 2022,JRPRODUCTS.CZ
Startovné pro dvoučlenný tým 11800,- a pro tříčlenný tým 12500,-( v ceně startovného 4x oběd,4x večeře pro závodníky (st,čt,pá,so),bude zaváženo na místa závodníků
Startovné se bude hradit bankovním převodem na účet - 770864163/0800 Č.spořitelna(zpráva pro příjemce název týmu nebo jméno kapitána),nejpozději do 20 dní od vaší přihlášky na email.Po uhrazení startovného nebo zálohy 5000,-Kč bude registrace týmu platná a bude vám zasláno registrační číslo k losování.
Pořadatel může závod zrušit bez uvedení důvodů a startovné bude vráceno v plné výši.
Poslední možný termín přihlášky je 6.5.2022.
 
Zde je startovní listina pro ročník 2022
1. CT FMS Jarda Čálek
2. CT Vrchlabí
3. CT Sucháči
4. CT JD Fishing
5. CT Draci z hrádku
6. CT Giants Fishing Jarda Ježek
7. CT Krakonoš
8. CT Lamači Trutnov
9. CT Carp Inferno Liberec
10. CT Chleboš Fiš
11. CT Jupík
12. CT Jeseter
13. CT Úžice
14. CT Horajdy
15. CT Cezam
16. CT Gula
17. CT RBK
18. CT Jager team
19. CT Farma Carp
20. CT Demons Carp team
21. CT Giants Fishing II
22. CT Carp Inferno Liberec II
23. CT SERA Fish
Náhradníci
Tomáš Palička
 
2 položek celkem
Zpět do obchodu